Phần mềm văn phòng điện tử

Là một hệ thống tin học hóa toàn bộ quy trình điều hành, quản lý văn bản đến đi và hồ sơ công việc trực tuyến đáp ứng nhu cầu của các Cơ quan, Doanh nghiệp.

• Điện tử hóa toàn bộ quy trình văn bản đi đến, hồ sơ công việc của cơ quan hành chính, doanh nghiệp.

• Tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng hiệu quả công việc.

• Điều hành, quản trị “Mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị thông minh” khi có kết nối Internet.

• Một kênh kết nối đồng bộ, gửi nhận dữ liệu giữa các cấp, tuân chỉ mô hình tổ chức hành chính của chính đơn vị.

• Xây dựng một môi trường làm việc cộng tác, liên kết và chia sẻ.

• Hình thành một kho dữ liệu dùng chung, được lưu trữ và tổ chức thông tin khoa học, bảo mật cao, tránh rủi ro mất mát thông tin.

• Là một giải pháp tổng thể và toàn diện, mang lại lợi ích rất rõ rệt như tiết kiệm thời gian xử lý công việc, giảm chi phí in ấn giấy tờ, điện thoại, chi phí đi lại, tăng hiệu quả công việc

Scroll to Top