Phần mềm điều hành và theo dõi công việc

Phần mềm điều hành & theo dõi công việc: Là hệ thống giúp nhà quản lý có thể điều hành hầu hết các công việc của cơ quan thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ.

Phần mềm đóng vai trò trung tâm kết nối, tiếp nhận các yêu cầu xử lý từ tất cả các phân hệ khác trong hệ thống như yêu cầu xử lý văn bản, yêu cầu xử lý vụ việc, yêu cầu phê duyệt dự toán… từ đó, cá nhân tự kiểm soát công việc của mình, còn lãnh đạo cơ quan thì điều phối và kiểm soát công việc của toàn cơ quan

Cách tính năng chính

A. QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1. Phân hệ Quản lý công việc
2. Phân hệ Quản lý tin tức
3. Quản lý văn thư
4. Phân hệ quản lý chức danh
5. Quản lý tài liệu chung
6. Phân hệ Quản trị người dùng
7. Quản lý thông báo
8. Quản lý nhóm riêng

B. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

C. TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Hiệu quả mang lại

tn

THỐNG NHẤT

Thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý & điều hành

dd

ĐẦY ĐỦ

Cung cấp, tổng hợp đầy đủ và chi tiết công cụ về công tác quản lý & điều hành.

nc

NHANH CHÓNG

Quá trình tạo báo báo, quản lý, trao đổi thông tin thực hiện ngay lập tức

cx

TIẾT KIỆM

Giảm chi phí in ấn, cước viễn thông, tiết kiệm thời gian cho việc đi lại & họp hành.

Scroll to Top