Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương

Phần mềm quản lý nhân sự là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối hành chính sự nghiệp. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

Tính lương là công việc tốn khá nhiều thời gian và công sức của người kế toán. Với phần mềm Quản lý nhân sự & tiền lương, công việc sẽ trở nên vô cùng đơn giản với chỉ vài thao tác click chuột mà vẫn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

– Quá trình lương, phụ cấp, phần mềm tự động tổng hợp, tính toán, thống kê lương sau khi nhập các thông tin về lương.

– Hỗ trợ thống kê theo từng đơn vị, phòng ban.

– Hỗ trợ thống kê phụ cấp, bảo hiểm,…

– Các số liệu về thang, bậc lương, lương cơ sở,… được lấy từ những quy định mới nhất của Nhà nước và có hỗ trợ cập nhật lại khi có sự thay đổi của Nhà nước.

+ Quản lý đơn vị, phòng ban

+ Quản lý hồ sơ nhân viên theo mẫu lý lịch 2C

+ Quản lý thông tin đào tạo

+ Quản lý quá trình công tác

+ Quản lý thông tin đoàn thể

+ Thông tin khen thưởng, kỷ luật

+ Lương, phụ cấp, lịch sử nâng lương

+ Quản lý thông tin về hưu

+ Báo cáo thống kê

+ Quản lý hệ thống

Phần mềm Quản lý Nhân Sự & tiền lương nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên…

Tiết kiệm thời gian công sức cho kế toán

Dễ dàng tra cứu hồ sơ lý lịch nhân viên

Có thể xem trước nhân sự được tăng ngạch, tăng bậc lương, nhân sự sắp về hưu.

Scroll to Top