Phần mềm quản lý cán bộ công chức

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
– Quản lý tổ chức

– Quản lý hồ sơ CBCC

– Quản lý quá trình công tác

– Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng

– Quản lý quá trình lương, phụ cấp

– Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật

– Quản lý quá trình công tác Đảng

– Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại

– Quản lý quá trình bảo hiểm

– Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn

– Quản lý điều động/ thuyên chuyển

– Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC

– Báo cáo thống kê

PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA CBCC
– Quản lý tài khoản

– Quản lý đợt đánh giá, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCC và bộ tham chiếu công việc phục vụ đánh giá

– Đánh giá kết quả làm việc

– Tổng kết đánh giá

Quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và xử lý hồ sơ, tài liệu sẽ trở nên đơn giản, khoa học và dễ dàng tìm kiếm, xử lý, tiết kiệm thời gian cho lưu trữ viên.

Tuân thủ quy trình quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ do Cục văn thư lưu trữ ban hành.

Phân quyền người dùng tới từng chức năng chương trình, đến từng thành phần tài liệu của hồ sơ lưu trữ. Người dùng sẽ được phân quyền theo cấp bậc, từ đó phần mềm cho phép người dùng tiếp cận hồ sơ, tài liệu theo từng cấp bậc nhằm kiểm soát việc tiếp cận các hồ sơ, tài liệu theo độ mật khác nhau.

Phần mềm được thiết thân thiện, ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng nên phù hợp với trình độ tin học cơ bản của nhân viên lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

Scroll to Top