Phần mềm quản lý bưu chính

Là phần mềm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, tổ chức quản lý và điều hành các dịch vụ bưu chính, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như đơn vị bưu chính trên thị trường.

Quản trị sản xuất: Quản lý giao, nhận, vận chuyển bưu phẩm bưu kiện. Theo dõi và kiểm tra lịch trình, trạng thái của bưu phẩm, bưu kiện.

Quản lý doanh thu: Quản lý doanh thu của khách hàng, tình trạng công nợ, xuất hóa đơn, các báo cáo liên quan đến doanh thu.

Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin hợp đồng, theo dõi trạng thái của khách hàng cùng các chính sách kinh doanh đang áp dụng cho khách hàng

Quản trị chi phí: Cung cấp nhiều báo cáo từ tổng quát đến chi tiết các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, vận chuyển bưu phẩm bưu kiện.

Quản trị chất lượng: Báo cáo và phân tích chỉ tiêu thời gian vận chuyển bưu phẩm bưu kiện.

Quản trị hệ thống: Quản lý và phân quyền truy cập sử dụng hệ thống.

Quản lý chặt chẽ quy trình giao, nhận, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện tránh thất thoát.

Theo dõi tình trạng của khách hàng mà qua đó doanh nghiệp, đơn vị bưu chính đề ra các chính sách bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng hợp lý.

Các số liệu về chi phí, chất lượng được thể hiện rõ ràng giúp doanh nghiệp, đơn vị bưu chính có thể kịp thời tiết giảm chi phí cũng như điều chỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Scroll to Top