Hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến

Là công cụ quản lý, chuyển kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tới phụ huynh. Hệ thống cho phép tương tác hai chiều trực tuyến giữa giáo viên với phụ huynh học sinh hoặc giữa cán bộ quản lý với phụ huynh học sinh.

ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN.
• Nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh, giáo viên.

• Tìm kiếm tra cứu thông tin học sinh dễ dàng, thuận tiện, theo nhiều tiêu chí khác nhau.

• Cập nhật điểm số, tình hình rèn luyện, đánh giá, nhận xét thi đua học sinh học sinh thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

• Thống kê, kết xuất bảng điểm, kết quả học tập của học sinh nhanh chóng, chính xác, theo nhiều tiêu chí khác nhau.

• Tra cứu lịch phân công giảng dạy của giáo viên, thời khóa biểu của các khối lớp dễ dàng.

• Trao đổi thông tin với phụ huynh thuận tiện, dễ dàng, đầy đủ.

ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH
• Dễ dàng tra cứu thời khoá biểu, kết quả học tập, rèn luyện của con em mình.

• Nhận thông báo tình hình đi học, kết quả học tập của con em mình kịp thời, đầy đủ, xuyên suốt quá tình học tập tại trường.

• Nhận được đầy đủ các thông báo của nhà trường về con em mình.

• Hỗ trợ tương tác giữa nhà trường & phụ huynh.

Scroll to Top